top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY - NADIA GEORGE PHOTOGRAPHY

PLATNÉ OD 1.1.2022

 

1. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

· objednat se lze prostřednictvím webových stránek, emailem, zprávou přes FB, IG nebo telefonicky

· nabídnuté termíny drží fotograf 24 hodin, poté je postupuje dalším zájemcům

· objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení a potvrzení termínu focení fotografem a zaslání potvrzení rezervace/objednávky na email klienta

· v okamžiku objednání služeb klient přijímá tyto obchodní podmínky, je s nimi srozuměn, seznámil se s fotografickým stylem fotografa a nemá proti tomuto žádné výhrady

 

2. ZRUŠENÍ REZERVACE A NÁHRADNÍ TERMÍN

· pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit, je povinností klienta oznámit to fotografovi emailem nebo telefonicky s dostatečným časovým předstihem a domluvit si jiný termín

· v případě že se klient na focení nedostaví bez omluvy telefonicky nebo emailem před domluveným termínem focení, zaplacená cena služeb propadá a nevzniká nárok na jiný termín

 

3. CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB, SPLATNOST CEN

·  cena služeb se odvíjejí dle aktuálně nabízeného portfolia

· podrobné informace o tom co je součástí ceny a jednotlivých balíčků naleznete přehledně v sekci Služby/Rezervace u jednotlivých služeb

· ceny včetně případného doplatku za další služby jsou splatné v den focení a to hotově, kartou na místě nebo převodem na účet v den focení, pokud není domluveno jinak

· pokud nedojde k zaplacení služby, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

 

4. FOTOGRAFOVÁNÍ - REALIZACE

·  focení probíhá dle domluvy v ateliéru (pro které je ateliér vždy tématicky přizpůsoben) nebo v exteriéru.

· lokace exteriérového focení je potvrzena po dohodě s fotografem

· termín exteriérového focení potvrzuji ještě vždy 1 den předem - kvůli počasí a kvůli tomu, zda klient s focením počítá (pokud klient nereaguje, považuji focení za zrušené)

· v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

· doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku

· pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení!

 

5. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

· dodání fotografií v digitální podobě jsou 2 týdny od data focení

· dodání vytištěných fotografií a dalších tiskových služeb do 1 měsíce od focení, vytištěné fotografie si klient vyzvedne v ateliéru nebo mu budou zaslány poštou

 

6. ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, RETUŠE, FORMÁT FOTOGRAFIÍ

·  klient souhlasí, že se seznámil se stylem fotografa

· zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 nebo 4:3 v plném rozlišení přes zaheslovanou galerii

· neupravené fotografie ve formátu RAW neposkytuji

· reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady)

 

7. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ, SOUHLAS S POSKYTNUTÍ FOTOGRAFIÍ, AUTORSKÁ PRÁVA

· všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)

· pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

· odevzdané fotografie (.JPG formáty) archivuji po dobu 1 roku od focení

· klient souhlasí s uveřejněním fotografií na webových a sociálních stránkách fotografa, klient má právo souhlas odvolat a to písemně nebo e-mailem.

·  všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci, další úpravu či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.

 

bottom of page